Vui Xuân Sang - Hái Lộc Vàng

Thứ Tư - 18/01/2017

Hái Lộc Đầu Năm cùng ULS

Chào Xuân May Mắn với chương trình hái lộc đầu năm tại Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Mỹ Châu - ULS "VUI XUÂN SANG -  HÁI LỘC VÀNG"

Áp dụng từ ngày 06/02/2017 đến hết ngày 19/02/2017.

Hái lộc Voucher với các mức giảm học phí từ 10% - 30% và các chi phiếu mệnh giá từ 200.000đ - 500.000đ khi đăng kí tại Mỹ Châu.

Áp dụng cho 01 khóa học với tất cả các chương trình.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng tư vấn, Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Mỹ Châu

(061) 3758 969 - 3759 969