QUI ĐỊNH XE ĐƯA RƯỚC HỌC VIÊN

QUI ĐỊNH CỦA DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN HỌC VIÊN
SCHOOL BUS SERVICE REGULATIONS

I. QUI ĐỊNH CHUNG / GENERAL REGULATIONS

1. Phí đưa đón phải được thanh toán cho trường ít nhất 03 ngày trước ngày bắt đầu dịch vụ (để nhân viên xác nhận danh sách đưa đón).

Service fee must be paid at least 3 days before service day (to help staffs make list.)

3. Xe buýt của trường chỉ đưa đón đúng lịch học, không đưa đón ngoài giờ.

Bus does not run outside of classes’ hours.

2. Để đảm bảo đúng thời gian theo lịch học, các xe đưa đón sẽ dừng chờ không quá 05 phút tại điểm đón trước khi di chuyển đến địa điểm tiếp theo, trường hợp học viên đi muộn, Phụ huynh vui lòng tự bố trí đưa học viên đến trường.

To ensure punctuality, the bus will wait no longer than 5 minutes at each address before continuing to the next one. If you are late, you must go to school without bus.

4. Học viên phải tôn trọng và tuân theo sự hướng dẫn của tài xế, không gây ảnh hưởng đến tài xế và các học viên khác.

You must respect and obey driver. Do not do anything that  affects to driver and other students.

5. Học viên không được ăn, uống trên xe (trừ nước lọc), không được nghịch làm hỏng các thiết bị.

Do not drink (except mineral water) or eat on the bus.

6. Nếu học viên để quên đồ, tài xế sẽ gửi tại văn phòng nhà trường, học viên vui lòng đến văn phòng nhận lại.

If you forget personal things on the bus, you can get back at school because driver will bring them to us at school.

7. Trong trường hợp nhà phụ huynh ở trong ngõ, xe sẽ đón học viên ở đầu ngõ (tiếp giáp với đường lớn) hoặc vị trí đón/trả theo như thỏa thuận ban đầu với phụ huynh, nếu có thay đổi, Nhà trường có trách nhiệm thông báo với gia đình trước 01 tuần và ngược lại.

In case your house is in the alley, bus waits at first alley. You will be announced before one week if we change the position where the driver picks you up.

8. Nếu học viên không muốn đi về bằng xe đưa đón của Nhà trường thì cần có sự cho phép của phụ huynh.

If you do not want to be back by bus, you must get your parent’s allowance.

9.Trong trường hợp học viên không đi xe (nghỉ học, bố mẹ hoặc gia đình đến đón… ) cần thông báo ngay cho Văn phòng Nhà trường được biết.

Please announce to us if you don’t need our bus. (Reasons: off, your parentspick you up,….)

10. Bất kỳ học viên nào có hành vi không đúng mực trên xe, văn phòng sẽ báo cáo với Phụ huynh để có hình thức chấn chỉnh kịp thời.

If you behave badly, we will report to your parents to solve your problem.

II. LIÊN HỆ / CONTACT

Trong quá trình đưa đón học sinh, nếu đưa đón trễ vì lý do tắc đường hay các lý do ngoại lệ khác, văn phòng nhà trường sẽ liên lạc với phụ huynh để thông báo điều chỉnh lại thời gian đưa đón học viên bằng điện thoại.

Nếu Phụ huynh có ý kiến liên quan đến việc đưa đón học viên cần thông báo ngay cho văn phòng Nhà trường. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

  • Xe 01 (anh Hòa) : 0941 541 969
  • Xe 02 : 0941 622 969
  • Phòng tư vấn: (061) 3 758 969 – 3 759 969

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ MỸ CHÂU