NỘI QUI HỌC VIÊN

 

NỘI QUY HỌC VIÊN

 

1.       Học viên cần tham gia tích cực, hăng hái phát biểu trong lớp và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.

2.       Đi học đầy đủ, đúng giờ.

3.       Không ăn uống trong lớp học.

4.       Không làm mất trật tự, hạn chế làm việc riêng trong giờ học. Học viên nào có hành vi làm ảnh hưởng đến việc học của học viên khác thì giáo viên có quyền yêu cầu học viên đó không tham gia buổi học nữa.

5.       Hạn chế sử dụng điện thoại hoặc để chế độ rung trong lớp. Nếu cần thiết, có thể xin ra ngoài để nghe điện thoại.

6.       Máy tính sẽ được giáo viên sử dụng theo đúng nội quy của trung tâm. Học viên không được tự ý sử dụng. Nếu cần hỗ trợ, hãy hỏi nhân viên hoặc giáo viên trung tâm.

7.       Không hút thuốc trong phòng học, tuân thủ các quy định về an toàn cháy nổ cũng như tiết kiệm điện khi không cần thiết.

8.       Giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định. Không được viết bậy, vẽ bậy lên bàn ghế, tường, sàn lớp.

9.       Bảo quản, giữ gìn trang thiết bị của trung tâm. Không được đập phá bàn ghế và các trang thiết bị khác. Nếu trung tâm phát hiện cá nhân hay nhóm nào có hành vi này thì phải chịu trách nhiệm sửa chữa trang thiết bị đã làm hư hỏng.

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ MỸ CHÂU