LUYỆN THI TOEIC

  CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI TOEIC

 Chương trình TOEIC do Viện khảo thí giáo dục Hoa kỳ- ETS thiết kế năm 1979 theo đơn đặt hàng của bộ Công nghiệp và Ngoại thương Nhật bản.

TOEIC là chương trình kiểm tra tiếng Anh quốc tế từ trình độ sơ cấp đến trung cấp và đặc biệt thích hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên. Các công ty, cơ quan, và viện giáo dục dựa vào những kết quả của kỳ thi TOEIC để đánh giá những kỹ năng Anh ngữ của những nhân viên hiện tại và tương lai.Chính vì thế TOEIC được xem là cầu nối giúp người học tiếp cận với chương trình nhiều hơn.

 Chương trình TOEIC phù hợp cho đối tượng học sinh,sinh viên.

 (*) Vì là chương trình luyện thi TOEIC nên thi xếp lớp đầu vào có đậu rớt. Học viên phải trang bị kiến thức Tiếng anh khi tham gia lớp luyện thi .

+ Lệ phí thi xếp lớp: 20.000VND    

+ Đảm bảo đầu ra khi đi thi (Vd: nếu thi vào lớp TOEIC 450-500 khi luyện xong đi thi dưới 450 Hv được học lại miễn phí)